Forum


Powrót wniosek o zmianę warunków udziału

E.

Ewa .....

0

Ogłoszone postępowanie o roboty budowlane, przebudowa drogi. Kosztorys na 10 mln. Zamawiający określił, że Wykonawca ma legitymować się doświadczeniem w wykonaniu dwóch robót o wartości min 8 mln. Jeden w Wykonawców złożył pismo o zmianę warunków udziału w postępowaniu na dwie roboty o wartości minimum 5 mln argumentując to ograniczeniem konkurencji. Zmienialibyście warunek udziału w postępowaniu? Przetarg ze środków zewnętrznych więc do kontroli.
Ogłoszone postępowanie o roboty budowlane, przebudowa drogi. Kosztorys na 10 mln. Zamawiający określił, że Wykonawca ma legitymować się doświadczeniem w wykonaniu dwóch robót o wartości min 8 mln. Jeden w Wykonawców złożył pismo o zmianę warunków udziału w postępowaniu na dwie roboty o wartości minimum 5 mln argumentując to ograniczeniem konkurencji. Zmienialibyście warunek udziału w postępowaniu? Przetarg ze środków zewnętrznych więc do kontroli.
0
2020-08-06 12:50 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

To zależy. Jeśli według was warunek jest proporcjonalny, bo np. budowa drogi jest dość skomplikowana, obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia i inną infrastrukturę drogową oraz np. przebudowę różnego rodzaju infrastruktury np. energetyczną, teletechniczną, itd. Jeśli natomiast jest to tylko przebudowa samej jezdni, to warunek na 8 mln może być rzeczywiście nieco wygórowany. Żeby to ocenić na forum, to trzeba mieć dostęp do dokumentacji postępowania w tym dokumentacji technicznej. Natomiast samo stwierdzenie wykonawcy, że tak określony warunek ogranicza konkurencję bez konkretnego wskazania, co ma na myśli, to jeszcze nic nie znaczy. Musicie przeanalizować, czy waszym zdaniem tak określony warunek jest niezbędny do tego, żeby przystąpiły firmy gwarantujące właściwe wykonanie zamówienia.
To zależy. Jeśli według was warunek jest proporcjonalny, bo np. budowa drogi jest dość skomplikowana, obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia i inną infrastrukturę drogową oraz np. przebudowę różnego rodzaju infrastruktury np. energetyczną, teletechniczną, itd. Jeśli natomiast jest to tylko przebudowa samej jezdni, to warunek na 8 mln może być rzeczywiście nieco wygórowany. Żeby to ocenić na forum, to trzeba mieć dostęp do dokumentacji postępowania w tym dokumentacji technicznej. Natomiast samo stwierdzenie wykonawcy, że tak określony warunek ogranicza konkurencję bez konkretnego wskazania, co ma na myśli, to jeszcze nic nie znaczy. Musicie przeanalizować, czy waszym zdaniem tak określony warunek jest niezbędny do tego, żeby przystąpiły firmy gwarantujące właściwe wykonanie zamówienia.
0
2020-08-06 13:05 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy