Forum


Powrót warunek robót budowlanych

M.

Malwina .....

24

2) postępowanie miałam warunek że wykona 2 roboty yomb
Wykonawca na początku jak wezwałam nie dał mi w ogóle wykazu dokonanych robót - pisał że źle przeliczył i że nie zrealizuje tego zamówienia, chociaż nie miał ceny niższej od szacunku ani od złożonych ofert. wezwałam na 26.ust 3 a on mi dał 2 roboty ale jedna z tych robót nie ma w niej nic mowy że było wykonywane ułożenie płyt yomb i czy mam teraz również go wezwać o to aby wyjaśnił mi że tam były kładzione yomb czy odrzucić i wybrać następnego. jest to dofinanosowane z DTR.
co zrobić?
2) postępowanie miałam warunek że wykona 2 roboty yomb Wykonawca na początku jak wezwałam nie dał mi w ogóle wykazu dokonanych robót - pisał że źle przeliczył i że nie zrealizuje tego zamówienia, chociaż nie miał ceny niższej od szacunku ani od złożonych ofert. wezwałam na 26.ust 3 a on mi dał 2 roboty ale jedna z tych robót nie ma w niej nic mowy że było wykonywane ułożenie płyt yomb i czy mam teraz również go wezwać o to aby wyjaśnił mi że tam były kładzione yomb czy odrzucić i wybrać następnego. jest to dofinanosowane z DTR. co zrobić?
0
2020-08-06 13:13 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Jeżeli w ramach odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu no to nie ma już co dalej wyjaśniać. Z wykazu musi wynikać spełnienie warunku, a z referencji potwierdzenie należytego wykonania. Wobec powyższego wykonawca podlega wykluczeniu.
Jeżeli w ramach odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu no to nie ma już co dalej wyjaśniać. Z wykazu musi wynikać spełnienie warunku, a z referencji potwierdzenie należytego wykonania. Wobec powyższego wykonawca podlega wykluczeniu.
0
2020-08-06 13:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy