Forum


Powrót Dokument w formie elektronicznej

K.

Katarzyna .....

26

Jeżeli mam dokumenty tj. decyzje z długim okresem ważności, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę reprezentującą firmę, tylko że podpisanie tych dokumentów nastąpiło w roku 2019, ale decyzje te nadal obowiązują, to czy takie dokument mogę wykorzystać w innych przetargach w 2020 r.?
Czy może dokumenty te powinny być podpisywane dla każdego przetargu odrębnie.
Jeżeli mam dokumenty tj. decyzje z długim okresem ważności, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę reprezentującą firmę, tylko że podpisanie tych dokumentów nastąpiło w roku 2019, ale decyzje te nadal obowiązują, to czy takie dokument mogę wykorzystać w innych przetargach w 2020 r.? Czy może dokumenty te powinny być podpisywane dla każdego przetargu odrębnie.
0
2020-08-07 09:15 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

W opisanym powyżej przypadku decyzje są nadal ważne i można się nimi posługiwać w kolejnych postępowaniach.
W opisanym powyżej przypadku decyzje są nadal ważne i można się nimi posługiwać w kolejnych postępowaniach.
0
2020-08-07 09:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy