Forum


Powrót art. 25a ustawy

G.

Grażyna .....

0

Zgodnie z treścią art. 25a do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (spełnianie i wykluczenie). Czy 'aktualne" oznacza że wykonawca składając oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdza (lub nie) ich aktualność? Obiło mi się o uszy, że oświadczenia te powinny być wystawione z datą składania ofert (w co nie mogę jakoś uwierzyć).
Zgodnie z treścią art. 25a do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (spełnianie i wykluczenie). Czy 'aktualne" oznacza że wykonawca składając oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdza (lub nie) ich aktualność? Obiło mi się o uszy, że oświadczenia te powinny być wystawione z datą składania ofert (w co nie mogę jakoś uwierzyć).
0
2016-10-25 06:58 0

J.

Jakub .....

6

Oświadczenia powinny być aktualne w dniu ich składania, a nie wystawione z datą otwarcia ofert.
Oświadczenia powinny być aktualne w dniu ich składania, a nie wystawione z datą otwarcia ofert.
1
2016-10-25 07:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy