Forum


Powrót Daty dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

I.

Iga .....

0

Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane: składanie ofert było 1.06.2020. Wezwano firmę X do złożenia dokumentów. Po pewnym czasie unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty firmy X. Wezwano 10.08.2020 firmę Y do złożenia dokumentów. Z jaką datą powinny być: wykaz robót budowlanych, wykaz osób skierowanych do realizacji oraz oświadczenie o niezaleganiu z podatkami? Czy to ma być 1 czerwca 2020 (data składania ofert)?
Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane: składanie ofert było 1.06.2020. Wezwano firmę X do złożenia dokumentów. Po pewnym czasie unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty firmy X. Wezwano 10.08.2020 firmę Y do złożenia dokumentów. Z jaką datą powinny być: wykaz robót budowlanych, wykaz osób skierowanych do realizacji oraz oświadczenie o niezaleganiu z podatkami? Czy to ma być 1 czerwca 2020 (data składania ofert)?
0
2020-08-11 08:33 0

A.

Anna .....

95

dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia do Zamawiającego. Z ich treści musi wynikać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składaniaofert. W kwestii zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach trzeba mieć na uwadze termin ważności wynikający z rozporządzenia (3 m-ce przed upływem terminu składania ofert).
dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia do Zamawiającego. Z ich treści musi wynikać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składaniaofert. W kwestii zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach trzeba mieć na uwadze termin ważności wynikający z rozporządzenia (3 m-ce przed upływem terminu składania ofert).
0
2020-08-11 09:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy