Forum


Powrót art. 24aa

G.

Grzegorz .....

5

Zamawiający w treści zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w części pakietów napisał \"oferta nie podlegała ocenie zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp\". Dotycz pakietów zarówno w których wykonawcy byli samodzielnie jak i pakietów w którym uczestniczyło 5 wykonawców z czego przy 4 widnieje informacja \"oferta nie podlegała ocenie zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp\". Może mi ktoś to wyjaśnić. Dziękuję.
Zamawiający w treści zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w części pakietów napisał \"oferta nie podlegała ocenie zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp\". Dotycz pakietów zarówno w których wykonawcy byli samodzielnie jak i pakietów w którym uczestniczyło 5 wykonawców z czego przy 4 widnieje informacja \"oferta nie podlegała ocenie zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp\". Może mi ktoś to wyjaśnić. Dziękuję.
1
2016-10-25 10:12 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Bardzo dziwna sprawa. Jak zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty jak nie dokonał oceny ofert?
Przecież art. 24aa stanowi, że zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a potem bada ofertę najkorzystniejszą pod kątem braku wykluczenia i spełniania warunków.
Bardzo dziwna sprawa. Jak zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty jak nie dokonał oceny ofert? Przecież art. 24aa stanowi, że zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a potem bada ofertę najkorzystniejszą pod kątem braku wykluczenia i spełniania warunków.
1
2016-10-25 10:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy