Forum


Powrót Wykaz osób niepodpisany przez wykonawcę - co teraz?

K.

Katarzyna .....

3

Wykonawca wraz z formularzem ofertowym składał:
oświadczenie dot. braku przesłanek wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wykaz zrealizowanych usług *
wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia *
* na potwierdzenie warunków udziału i w celu przyznania punktów wykonawcom - wraz z ofertą, nie na wezwanie
Oferta złożona na kilka części, ale wykaz osób dla 2 części złożony -> skan podpisany nie przez wykonawcę tylko przez osobę, którą kierują (cała oferta papierowa, nie elektroniczna).
Co zrobić w takiej sytuacji?
Wykonawca wraz z formularzem ofertowym składał: oświadczenie dot. braku przesłanek wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wykaz zrealizowanych usług * wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia * * na potwierdzenie warunków udziału i w celu przyznania punktów wykonawcom - wraz z ofertą, nie na wezwanie Oferta złożona na kilka części, ale wykaz osób dla 2 części złożony -> skan podpisany nie przez wykonawcę tylko przez osobę, którą kierują (cała oferta papierowa, nie elektroniczna). Co zrobić w takiej sytuacji?
0
2020-08-11 10:53 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 931

Skoro postępowanie prowadzone jest poniżej progu w formie tradycyjnej (pisemnej), a treść wykazu jest prawidłowa i potwierdza spełnienie warunku, to najpierw wezwałabym o uzupełnienie pełnomocnictwa dla osoby, która potwierdziła scan wykazu osób i poczekała na od powieź wykonawcy. Jeśli okaże się, że scan podpisała niewłaściwa osoba, to będziecie mogli jeszcze wezwać o uzupełnienie właściwego wykazu osób na podst. 26.3 pzp.
Skoro postępowanie prowadzone jest poniżej progu w formie tradycyjnej (pisemnej), a treść wykazu jest prawidłowa i potwierdza spełnienie warunku, to najpierw wezwałabym o uzupełnienie pełnomocnictwa dla osoby, która potwierdziła scan wykazu osób i poczekała na od powieź wykonawcy. Jeśli okaże się, że scan podpisała niewłaściwa osoba, to będziecie mogli jeszcze wezwać o uzupełnienie właściwego wykazu osób na podst. 26.3 pzp.
0
2020-08-11 11:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy