Forum


Powrót zmiana osoby na spełnienie warunku

K.

Katarzyna .....

3

Zgodnie ze złożoną ofertą, wykonawca sam spełnił warunki udziału w postępowaniu m.im. dotyczące osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. W trakcie realizacji umowy wykonawca chciał dokonać zmiany ww. osoby - oczywiście dokumentując, że nowa osoba spełnia na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ. W międzyczasie wprowadził też podwykonawcę. Pytanie: czy jeśli wykonawca oświadczył, że sam spełnia warunki udziału (nie było np. podmiotu trzeciego), to czy potem wymieniając osobę na spełnienie warunku, może ją "mieć" od podwykonawcy? Czy może jednak ta osoba musi być zatrudniona bezpośrednio u wykonawcy?
Zgodnie ze złożoną ofertą, wykonawca sam spełnił warunki udziału w postępowaniu m.im. dotyczące osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. W trakcie realizacji umowy wykonawca chciał dokonać zmiany ww. osoby - oczywiście dokumentując, że nowa osoba spełnia na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ. W międzyczasie wprowadził też podwykonawcę. Pytanie: czy jeśli wykonawca oświadczył, że sam spełnia warunki udziału (nie było np. podmiotu trzeciego), to czy potem wymieniając osobę na spełnienie warunku, może ją "mieć" od podwykonawcy? Czy może jednak ta osoba musi być zatrudniona bezpośrednio u wykonawcy?
0
2020-08-11 11:53 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 978

Nie, można wymienić osobę o tych samych uprawnieniach - jest to istotna zmiana umowy, ale jeśli sam spełniał warunki to potem nie może powoływać się na zasoby podwykonawcy.
Nie, można wymienić osobę o tych samych uprawnieniach - jest to istotna zmiana umowy, ale jeśli sam spełniał warunki to potem nie może powoływać się na zasoby podwykonawcy.
0
2020-08-11 12:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy