Forum


Powrót Brak podpisu Wykonawcy na Oświadczeniu dot. pozacenowego kryterium oceny ofert.

E.

Emilia .....

1

W przetargu PN krajowym Wykonawca nie podpisał się na oświadczeniu dot. pozacenowego kryterium oceny ofert dot. okresu gwarancji, choć zaznaczył rubrykę, ile gwarancji udziela. Czy w informacji z otwarcia ofert podaję ile gwarancji udzielił, a w dalszym etapie oceny ofert nie uwzględniam go do punktacji w zakresie pozacenowego kryterium - przyznaję 0 pkt., czy może odrzucam jego ofertę ze względu na brak zachowania pisemności oferty - jaki art. przywołać?
W przetargu PN krajowym Wykonawca nie podpisał się na oświadczeniu dot. pozacenowego kryterium oceny ofert dot. okresu gwarancji, choć zaznaczył rubrykę, ile gwarancji udziela. Czy w informacji z otwarcia ofert podaję ile gwarancji udzielił, a w dalszym etapie oceny ofert nie uwzględniam go do punktacji w zakresie pozacenowego kryterium - przyznaję 0 pkt., czy może odrzucam jego ofertę ze względu na brak zachowania pisemności oferty - jaki art. przywołać?
0
2020-08-11 13:52 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 932

Jeśli chodzi o informację z otwarcia, to prawidłowo oceniła pani sytuację, bo na etapie informacji z otwarcia nie wnika pani w to, czy oferta jest podpisana czy nie. Czy ofertę odrzucić, to zależy od tego, co zostało zapisane w SIWZ, w szczególności w sposobie oceny kryterium pozacenowego. Brak podpisu na oświadczeniu, to brak oświadczenia, czyli 0 pkt i co do zasady przyjmuje się, że wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji, jeśli taki był wymagany i wtedy nie odrzuca się oferty. Jeśli zapisano w SIWZ, że taka oferta zostanie odrzucona, to postępujecie zgodnie z SIWZ.
Jeśli chodzi o informację z otwarcia, to prawidłowo oceniła pani sytuację, bo na etapie informacji z otwarcia nie wnika pani w to, czy oferta jest podpisana czy nie. Czy ofertę odrzucić, to zależy od tego, co zostało zapisane w SIWZ, w szczególności w sposobie oceny kryterium pozacenowego. Brak podpisu na oświadczeniu, to brak oświadczenia, czyli 0 pkt i co do zasady przyjmuje się, że wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji, jeśli taki był wymagany i wtedy nie odrzuca się oferty. Jeśli zapisano w SIWZ, że taka oferta zostanie odrzucona, to postępujecie zgodnie z SIWZ.
0
2020-08-11 14:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy