Forum


Powrót inna cena netto i wartośc netto

R.

Rafał .....

0

Uprzejmie proszę o pomoc w następującej kwestii. Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych. Jeden z oferentów w ofercie w kolumnie cena jednostkowa netto wpisuje 500 zł przy czym widać, że powinna znajdowała się tu jeszcze cyfra tysięcy lecz została zakorektorowana. kolumna Ilość sztuk: 1 podana wartość netto 1500 od tej wartości obliczono podatek VAT podany w %( 8 %) w prawidłowej wysokości, podano prawidłowo obliczoną wartość brutto tej pozycji tj. 1620 zł i zsumowano wszystkie pozycje tabeli. (czyli jest netto 500 = 1500) Podsumowanie zostało dokonane poprawnie dla wszystkich pozycji wartości brutto, wartość słownie zgadza się z wartością liczbową. Dokonana korekta (zamazanie cyfry tysięcy) nie zostało opatrzone parafką (był taki wymóg w SIWZ). Pod korektorem widać ewidentnie, że przy wpisywaniu ceny omyłkowo zaczęto wpisywać cenę, która widnieje w wierszu poniżej. Dodam, że wpisana wartość netto 1500 zł jest ceną rynkową za produkt nie kupię go jednak za 500 zł. Pytanie jak zakwalifikować sytuację. Czy jako błąd rachunkowy (choć moim zdaniem mało to pasuje), czy odrzucić ofertę na podstawie art 89.1.2 czy może zakwalifikować jako inna omyłkę art 87.2.3. i poprawić za zgodą wykonawcy cenę 500 zł na 1500 zł. Nie spowoduje to żadnej zmiany łącznej wartości brutto zamówienia
Uprzejmie proszę o pomoc w następującej kwestii. Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych. Jeden z oferentów w ofercie w kolumnie cena jednostkowa netto wpisuje 500 zł przy czym widać, że powinna znajdowała się tu jeszcze cyfra tysięcy lecz została zakorektorowana. kolumna Ilość sztuk: 1 podana wartość netto 1500 od tej wartości obliczono podatek VAT podany w %( 8 %) w prawidłowej wysokości, podano prawidłowo obliczoną wartość brutto tej pozycji tj. 1620 zł i zsumowano wszystkie pozycje tabeli. (czyli jest netto 500 = 1500) Podsumowanie zostało dokonane poprawnie dla wszystkich pozycji wartości brutto, wartość słownie zgadza się z wartością liczbową. Dokonana korekta (zamazanie cyfry tysięcy) nie zostało opatrzone parafką (był taki wymóg w SIWZ). Pod korektorem widać ewidentnie, że przy wpisywaniu ceny omyłkowo zaczęto wpisywać cenę, która widnieje w wierszu poniżej. Dodam, że wpisana wartość netto 1500 zł jest ceną rynkową za produkt nie kupię go jednak za 500 zł. Pytanie jak zakwalifikować sytuację. Czy jako błąd rachunkowy (choć moim zdaniem mało to pasuje), czy odrzucić ofertę na podstawie art 89.1.2 czy może zakwalifikować jako inna omyłkę art 87.2.3. i poprawić za zgodą wykonawcy cenę 500 zł na 1500 zł. Nie spowoduje to żadnej zmiany łącznej wartości brutto zamówienia
1
2016-04-20 08:44 0

K.

Katarzyna .....

1

Potraktowałabym jako inna omyłkę i zawiadomiła wykonawcę o jej poprawieniu. Jeśli po upływie 3 dni na wypowiedzenie się w tym temacie Wykonawca wyrazi zgodę lub się nie odezwie to wówczas przyjęłabym ofertę z poprawionymi wartościami.
Potraktowałabym jako inna omyłkę i zawiadomiła wykonawcę o jej poprawieniu. Jeśli po upływie 3 dni na wypowiedzenie się w tym temacie Wykonawca wyrazi zgodę lub się nie odezwie to wówczas przyjęłabym ofertę z poprawionymi wartościami.
0
2016-04-20 11:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy