Forum


Powrót Przetarg nieograniczony - dziwne działanie wykonawcy

K.

Katarzyna .....

26

W przetargu nieograniczonym organizowanym przez gminę A na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych został wybrany wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przetargu tym również nasza firma składała ofertę, jednak uzyskaliśmy mniej punktów w ocenie ofert.
Gmina A podpisała umowę z wybranym wykonawcą, a ten wykonawca po podpisaniu umowy z gminą A ogłasza przetarg nieograniczony na obiór i zagospodarowanie odpadu z gminy A, przy czym: siwz, warunki, dokumenty, wadium, opis przedmiotu zamówienia (ok 90%), zabezpieczenie, umowa, formularz ofertowy są takie same jak w przetargu ogłoszonym przez gminę A, tylko wykonawca wpisał siebie jako Zamawiającego. (w treści całej dokumentacji nie ma zapisów, że jest to podwykonawstwo)
Również zostało skopiowane zastrzeżenie zgodnie z art. 36a ust. 2 upzp, o wykonaniu kluczowych części zamówienia przez wykonawcę tj. wykonanie usługi zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i bio-odpadów. Wykonawca przerzuca to zastrzeżenie na wykonawcę, wybranego w jego postępowaniu.

Na dzień dzisiejszy wykonawca, który wygrał postępowanie i ogłosił przetarg, zgłosił się do naszej firmy o złożenie oferty.
W związku, iż mam duże obawy co do ważności i prawidłowości tego postępowania proszę o radę czy możemy złożyć ofertę?
Czy postępowanie to nie powinno być unieważnione gdyż jest obarczone wadą??????
W przetargu nieograniczonym organizowanym przez gminę A na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych został wybrany wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przetargu tym również nasza firma składała ofertę, jednak uzyskaliśmy mniej punktów w ocenie ofert. Gmina A podpisała umowę z wybranym wykonawcą, a ten wykonawca po podpisaniu umowy z gminą A ogłasza przetarg nieograniczony na obiór i zagospodarowanie odpadu z gminy A, przy czym: siwz, warunki, dokumenty, wadium, opis przedmiotu zamówienia (ok 90%), zabezpieczenie, umowa, formularz ofertowy są takie same jak w przetargu ogłoszonym przez gminę A, tylko wykonawca wpisał siebie jako Zamawiającego. (w treści całej dokumentacji nie ma zapisów, że jest to podwykonawstwo) Również zostało skopiowane zastrzeżenie zgodnie z art. 36a ust. 2 upzp, o wykonaniu kluczowych części zamówienia przez wykonawcę tj. wykonanie usługi zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i bio-odpadów. Wykonawca przerzuca to zastrzeżenie na wykonawcę, wybranego w jego postępowaniu. Na dzień dzisiejszy wykonawca, który wygrał postępowanie i ogłosił przetarg, zgłosił się do naszej firmy o złożenie oferty. W związku, iż mam duże obawy co do ważności i prawidłowości tego postępowania proszę o radę czy możemy złożyć ofertę? Czy postępowanie to nie powinno być unieważnione gdyż jest obarczone wadą??????
0
2020-08-12 13:51 0

A.

Anna .....

84

Wydaje się, że Wykonawca jest jednostką zobowiązaną do stosowania ustawy Pzp (jest Zamawiającym,) i jednak ogłosił przetarg na podwykonawcę...
Wydaje się, że Wykonawca jest jednostką zobowiązaną do stosowania ustawy Pzp (jest Zamawiającym,) i jednak ogłosił przetarg na podwykonawcę...
0
2020-08-12 14:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy