Forum


Powrót zapis w f. ofertowym

A.

Anna .....

30

Witam,
W formularzu ofertowym Zamawiającego widnie zapis: Oświadczamy, że zamówienie nie zamierzamy/zamierzamy* zrealizować przy przy udziale następujących podwykonawców w zakresie ... * niepotrzebne skreślić
Wykonawca nic nie skreślił. Zostawić? Czy wyjaśniać? Nadmieniam, że w ofercie nie ma żadnych informacji o podwykonawcach.
Witam, W formularzu ofertowym Zamawiającego widnie zapis: Oświadczamy, że zamówienie nie zamierzamy/zamierzamy* zrealizować przy przy udziale następujących podwykonawców w zakresie ... * niepotrzebne skreślić Wykonawca nic nie skreślił. Zostawić? Czy wyjaśniać? Nadmieniam, że w ofercie nie ma żadnych informacji o podwykonawcach.
0
2020-08-12 14:04 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 653

Zostawić, Wykonawca i tak na etapie realizacji umowy może wprowadzić podwykonawcę. Na etapie składania ofert nie musi wiedzieć czy będzie korzystał z podwykonawstwa, ani kto będzie jego podwykonawcą, ani w jakim zakresie.
Zostawić, Wykonawca i tak na etapie realizacji umowy może wprowadzić podwykonawcę. Na etapie składania ofert nie musi wiedzieć czy będzie korzystał z podwykonawstwa, ani kto będzie jego podwykonawcą, ani w jakim zakresie.
0
2020-08-12 14:11 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy