Forum


Powrót Umowa konsorcjum

R.

Roksana .....

0

Zgodnie z zapisem SIWZ w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy jego członkowie będą zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
I pytanie czy jeżeli postępowanie jest powyżej progów unijnych, a więc składanie ofert było w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym to czy Wykonawcy mogli podpisać umowę konsorcjum w wersji papierowej? A Zamawiającemu dostarczyć oryginał lub przesłać skan umowy? Dodam, że na etapie składania ofert było złożone pełnomocnictwo w wersji elektronicznej.
Zgodnie z zapisem SIWZ w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy jego członkowie będą zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę. I pytanie czy jeżeli postępowanie jest powyżej progów unijnych, a więc składanie ofert było w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym to czy Wykonawcy mogli podpisać umowę konsorcjum w wersji papierowej? A Zamawiającemu dostarczyć oryginał lub przesłać skan umowy? Dodam, że na etapie składania ofert było złożone pełnomocnictwo w wersji elektronicznej.
0
2020-08-12 18:30 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Bez względu na postępowanie czy to poniżej progów unijnych czy powyżej, zarówno umowa z wykonawcą jak i umowa konsorcjum może być w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności jak strony ustalą. Pełna elektronizacja nie dotyczy umów.
Bez względu na postępowanie czy to poniżej progów unijnych czy powyżej, zarówno umowa z wykonawcą jak i umowa konsorcjum może być w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności jak strony ustalą. Pełna elektronizacja nie dotyczy umów.
0
2020-08-13 07:53 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy