Forum


Powrót zmiana wynagrodzenia COVID

E.

Ewa .....

0

Czy przewidujecie w umowach możliwość podwyższenia wynagrodzenia w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy w związku z COVID? Chodzi głownie o roboty budowlane. Jakieś przykładowe zapisy?
Czy przewidujecie w umowach możliwość podwyższenia wynagrodzenia w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy w związku z COVID? Chodzi głownie o roboty budowlane. Jakieś przykładowe zapisy?
0
2020-08-13 10:34 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 628

Przykładowy zapis został określony w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a także w tzw. tarczy 4.0 USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
Przykładowy zapis został określony w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a także w tzw. tarczy 4.0 USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
0
2020-08-13 11:01 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy