Forum


Powrót Art. 22a ust. 3 ustawy Pzp

ES

Edyta Szymczak

0

Witam,
czy uważają Państwo, że zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp od Wykonawcy żąda się wykazania w ofercie czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia obligatoryjne (art. 24 ust. 1), natomiast w stosunku do podmiotu trzeciego należy żądać wykazania, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie wszystkich przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Witam, czy uważają Państwo, że zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp od Wykonawcy żąda się wykazania w ofercie czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia obligatoryjne (art. 24 ust. 1), natomiast w stosunku do podmiotu trzeciego należy żądać wykazania, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie wszystkich przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
0
2016-10-25 12:09 0

K.

Katarzyna .....

16

A na jakiej podstawie?
Żądam potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia tylko w takim zakresie, w jakim wymagałam.
A na jakiej podstawie? Żądam potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia tylko w takim zakresie, w jakim wymagałam.
1
2016-10-26 12:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy