Forum


Powrót Art. 22a ust. 3 ustawy Pzp

ES

Edyta Szymczak

0

Witam,
czy uważają Państwo, że zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp od Wykonawcy żąda się wykazania w ofercie czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia obligatoryjne (art. 24 ust. 1), natomiast w stosunku do podmiotu trzeciego należy żądać wykazania, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie wszystkich przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Witam, czy uważają Państwo, że zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp od Wykonawcy żąda się wykazania w ofercie czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia obligatoryjne (art. 24 ust. 1), natomiast w stosunku do podmiotu trzeciego należy żądać wykazania, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie wszystkich przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
0
2016-10-25 12:12 0

D.

Dorota .....

0

Literalne brzmienie przepisu odnosi się do wszystkich przesłanek fakultatywnych, natomiast kilkukrotnie na szkoleniach Panów Czaban padła odpowiedź na pytanie w tym temacie, a odpowiedź brzmiała że podmiot trzeci należy weryfikować tylko w takim zakresie jaki postawiono Wykonawcy. Moim zdaniem jest to zasadne i logiczne aczkolwiek ustawodawca nie zapisał tego jednoznacznie.
Literalne brzmienie przepisu odnosi się do wszystkich przesłanek fakultatywnych, natomiast kilkukrotnie na szkoleniach Panów Czaban padła odpowiedź na pytanie w tym temacie, a odpowiedź brzmiała że podmiot trzeci należy weryfikować tylko w takim zakresie jaki postawiono Wykonawcy. Moim zdaniem jest to zasadne i logiczne aczkolwiek ustawodawca nie zapisał tego jednoznacznie.
1
2016-10-25 12:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy