Forum


Powrót brak formularza cenowego

E.

Emilia .....

1

Wykonawca nie załączył do oferty formularza cenowego (dostawa sprzętu komputerowego). W SIWZ nie ma konkretnego zdania, że na ofertę składa się formularz ofertowy oraz cenowy, ale jest zapis: inne dokumenty (poza tymi składanymi na wezwanie, potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia) :
- formularz ofertowy,
- formularz cenowy,
- pełnomocnictwo,
- formularz specyfikacji technicznej,
- informacja o spełnianiu poza cenowego kryterium,
- w przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi.
Formularz cenowy jest także wymieniony jako Załącznik nr 2 do SIWZ, zaraz po formularzu oferty Zał. nr 1.
Czy dokonując oceny tejże oferty , powinnam ją odrzucić ze względu na brak formularza cenowego i jaką podstawę prawną zastosować?
Wykonawca nie załączył do oferty formularza cenowego (dostawa sprzętu komputerowego). W SIWZ nie ma konkretnego zdania, że na ofertę składa się formularz ofertowy oraz cenowy, ale jest zapis: inne dokumenty (poza tymi składanymi na wezwanie, potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia) : - formularz ofertowy, - formularz cenowy, - pełnomocnictwo, - formularz specyfikacji technicznej, - informacja o spełnianiu poza cenowego kryterium, - w przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi. Formularz cenowy jest także wymieniony jako Załącznik nr 2 do SIWZ, zaraz po formularzu oferty Zał. nr 1. Czy dokonując oceny tejże oferty , powinnam ją odrzucić ze względu na brak formularza cenowego i jaką podstawę prawną zastosować?
0
2020-08-21 08:54 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Pytanie do czego potrzebny był formularz cenowy? Czy do rozliczeń wg wskazanych tam cen między zamawiającym i wykonawcą?
Pytanie do czego potrzebny był formularz cenowy? Czy do rozliczeń wg wskazanych tam cen między zamawiającym i wykonawcą?
0
2020-08-21 08:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy