Forum


Powrót Formularz techniczny

K.

Katarzyna .....

26

Przygotowuję siwz powyżej progów unijnych na doposażenie uzupełniające technologii, w ramach którego Wykonawca ma dostarczyć odpowiednie urządzenia.
Czy mogę żądać formularza technicznego oferowanych urządzeń na etapie składania ofert, od wszystkich wykonawców, którzy będą składać ofertę, w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia? (wzór formularza technicznego stanowiłby załącznik do formularza oferty)
Przygotowuję siwz powyżej progów unijnych na doposażenie uzupełniające technologii, w ramach którego Wykonawca ma dostarczyć odpowiednie urządzenia. Czy mogę żądać formularza technicznego oferowanych urządzeń na etapie składania ofert, od wszystkich wykonawców, którzy będą składać ofertę, w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia? (wzór formularza technicznego stanowiłby załącznik do formularza oferty)
0
2020-08-21 12:54 0

K.

Katarzyna .....

26

Czy powinnam żądać formularza technicznego od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona?
Czy powinnam żądać formularza technicznego od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona?
0
2020-08-21 14:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy