Forum


Powrót Oferty dodatkowe - rozbieżność

H.

Hubert .....

21

Witam.
Zamawiający w postępowaniu na dostawę paliwa wezwał dwóch wykonawców do złożenia ofert dodatkowych (obydwie oferty były o tej samej cenie).
W wyznaczonym terminie wykonawcy złożyli oferty dodatkowe na przygotowanym przez Zamawiającego wzorze Formularza oferty dodatkowej.
Problem jaki się pojawił po otwarciu jest następujący. W Formularzach ofertowych oprócz ceny za litr, oraz przeliczenia cen, wykonawcy mieli również wskazać adres strony internetowej producenta oferowanego paliwa (wraz z ceną za litr paliwa producenta z dnia ogłoszenia postępowania). W formularzu oferty dodatkowej to miejsce na wskazanie strony internetowej zostało pozostawione i jeden z wykonawców wpisał omyłkowo swój adres strony internetowej, a nie producenta. Jego oferta nie wygrywa.

Co z tym fantem zrobić ? Zgodnie z przepisami wykonawca mógł tylko zmienić cenę. Czy wzywać do wyjaśnień / poprawiać jako inną omyłkę ? Proszę o porady.
Witam. Zamawiający w postępowaniu na dostawę paliwa wezwał dwóch wykonawców do złożenia ofert dodatkowych (obydwie oferty były o tej samej cenie). W wyznaczonym terminie wykonawcy złożyli oferty dodatkowe na przygotowanym przez Zamawiającego wzorze Formularza oferty dodatkowej. Problem jaki się pojawił po otwarciu jest następujący. W Formularzach ofertowych oprócz ceny za litr, oraz przeliczenia cen, wykonawcy mieli również wskazać adres strony internetowej producenta oferowanego paliwa (wraz z ceną za litr paliwa producenta z dnia ogłoszenia postępowania). W formularzu oferty dodatkowej to miejsce na wskazanie strony internetowej zostało pozostawione i jeden z wykonawców wpisał omyłkowo swój adres strony internetowej, a nie producenta. Jego oferta nie wygrywa. Co z tym fantem zrobić ? Zgodnie z przepisami wykonawca mógł tylko zmienić cenę. Czy wzywać do wyjaśnień / poprawiać jako inną omyłkę ? Proszę o porady.
0
2020-08-21 13:19 0

K.

Katarzyna .....

28

A czy wykonawca podał stronę internetową producenta oferowanego paliw w pierwszym formularzu ofertowym?
A czy wykonawca podał stronę internetową producenta oferowanego paliw w pierwszym formularzu ofertowym?
0
2020-08-21 13:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy