Forum


Powrót Dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają ...

K.

Katarzyna .....

7

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego. Czy jego oferta podlega odrzuceniu (po wezwaniu napisał, że omyłkowo zaoferował inne niż wymagane było opisem oprogramowanie) czy podlega wykluczeniu i jego wadium zostaje zatrzymane?
Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego. Czy jego oferta podlega odrzuceniu (po wezwaniu napisał, że omyłkowo zaoferował inne niż wymagane było opisem oprogramowanie) czy podlega wykluczeniu i jego wadium zostaje zatrzymane?
0
2020-08-26 13:56 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeżeli nie uzupełnił wykonawca podlega wykluczeniu, ale wadium podlega zatrzymaniu jesli wezwany do uzupełnienia nie uzupełnił dokumentów z przyczyn leżacych po jego stronie, co doprowadziło brak mozliwości wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej
Jeżeli nie uzupełnił wykonawca podlega wykluczeniu, ale wadium podlega zatrzymaniu jesli wezwany do uzupełnienia nie uzupełnił dokumentów z przyczyn leżacych po jego stronie, co doprowadziło brak mozliwości wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej
0
2020-08-26 14:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy