Forum


Powrót zmiana osoby - warunek w postępowaniu

A.

Anna .....

1

Witam,
Zamawiający na spełnienie warunków udziału w postępowaniu bagatelnym wymagał wykazania, że wykonawca dysponuje 1 osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru z uprawnieniami xyz. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wskazał osobę, która nie posiada takich uprawnień. Czy w tej sytuacji wykonawca może wskazać inną osobę na potwierdzenie spełnienia warunku, czy takiej oferty nie brać pod uwagę i dokonać wyboru spośród pozostałych?
Witam, Zamawiający na spełnienie warunków udziału w postępowaniu bagatelnym wymagał wykazania, że wykonawca dysponuje 1 osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru z uprawnieniami xyz. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wskazał osobę, która nie posiada takich uprawnień. Czy w tej sytuacji wykonawca może wskazać inną osobę na potwierdzenie spełnienia warunku, czy takiej oferty nie brać pod uwagę i dokonać wyboru spośród pozostałych?
0
2020-08-27 10:12 0

E.

Ewa .....

16

skoro poniżej 30 tys. zgodnie z zapisami w regulaminie.
skoro poniżej 30 tys. zgodnie z zapisami w regulaminie.
0
2020-08-27 10:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy