Forum


Powrót procedura odwrócona

A.

Anna .....

3

Proszę o pomoc, chyba dostaliśmy kociokwiku i lekko sie pogubiliśmy w procwdurze. Wczoraj odbyło sie otwarcie ofert (procedura krajowa ponizej progów). Rozumiem, żę w porcedurze odwróconej czekam na informacje o GK od wszystkich oferentów i jak nie dostarczą to wzywam, a co dalej? Drugie pytanie - Co jeśli ten z najkrzystniejszą ceną nie dołączył do oferty oświadczenia o udziale podwykonawców, wzywamy ?
Proszę o pomoc, chyba dostaliśmy kociokwiku i lekko sie pogubiliśmy w procwdurze. Wczoraj odbyło sie otwarcie ofert (procedura krajowa ponizej progów). Rozumiem, żę w porcedurze odwróconej czekam na informacje o GK od wszystkich oferentów i jak nie dostarczą to wzywam, a co dalej? Drugie pytanie - Co jeśli ten z najkrzystniejszą ceną nie dołączył do oferty oświadczenia o udziale podwykonawców, wzywamy ?
0
2020-08-28 08:43 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1042

W procedurze odwróconej najpierw sprawdzacie wszystkie oferty pod kątem przesłanek odrzucenia art. 89 ust. 1, a potem najwyżej ocenionego: badacie oświadczenie wstępne i żądacie dokumentów na spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenie o GK powinni złożyć wszyscy, ale jeśli w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie www nie złożą, to wzywacie o oświadczenie o GK w trybie art. 26 ust. 3 tylko najwyżej ocenionego. Nie wiem co to jest oświadczenie o udziale podwykonawców? Wykonawca zamieszcza informacje o podwykonawcach w ofercie i oświadczeniu wstępnym, ewentualnie dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego (który może też być podwykonawcą).
W procedurze odwróconej najpierw sprawdzacie wszystkie oferty pod kątem przesłanek odrzucenia art. 89 ust. 1, a potem najwyżej ocenionego: badacie oświadczenie wstępne i żądacie dokumentów na spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenie o GK powinni złożyć wszyscy, ale jeśli w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie www nie złożą, to wzywacie o oświadczenie o GK w trybie art. 26 ust. 3 tylko najwyżej ocenionego. Nie wiem co to jest oświadczenie o udziale podwykonawców? Wykonawca zamieszcza informacje o podwykonawcach w ofercie i oświadczeniu wstępnym, ewentualnie dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego (który może też być podwykonawcą).
0
2020-08-28 09:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy