Forum


Powrót ogłoszenie o zamówieniu

A.

Anna .....

3

Sekcja I.4 KOMUNIKACJA, wiersz 4 "Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:" - Czy jeżeli zamawiający nie przewiduje elektronicznego przesyłania ofert, to czy w wierszu "adres" należy wpisać adres siedziby, czy to tylko tyczy się wyłącznie adresu elektronicznego?
Sekcja I.4 KOMUNIKACJA, wiersz 4 "Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:" - Czy jeżeli zamawiający nie przewiduje elektronicznego przesyłania ofert, to czy w wierszu "adres" należy wpisać adres siedziby, czy to tylko tyczy się wyłącznie adresu elektronicznego?
0
2016-10-26 09:54 0

E.

Ewa .....

0

Wpisuje: "Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie", natomiast pole "adres" zostawiam puste.
Wpisuje: "Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie: nie", natomiast pole "adres" zostawiam puste.
1
2016-10-26 10:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy