Forum


Powrót dopisek wykonawcy odnośnie terminu w ofercie

M.

Monika .....

3

Witam wszystkich, mam następujący problem: Jeden z wykonawców w formularzu ofertowym w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia dodał sobie zapis, że "termin wykonania zadania może ulec wydłużeniu ze względu na długi czas oczekiwania na ..... itd". Natomiast w części z oświadczeniami zostawił zapis, jaki był pierwotnie w formularzu: "zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy." W SIWZie oczywiście wskazany był konkretny termin przez Zamawiającego. Oferta zgodna z SIWZ czy nie? Wzywalibyście do wyjaśnień? Co z tym zrobić?
Witam wszystkich, mam następujący problem: Jeden z wykonawców w formularzu ofertowym w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia dodał sobie zapis, że "termin wykonania zadania może ulec wydłużeniu ze względu na długi czas oczekiwania na ..... itd". Natomiast w części z oświadczeniami zostawił zapis, jaki był pierwotnie w formularzu: "zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy." W SIWZie oczywiście wskazany był konkretny termin przez Zamawiającego. Oferta zgodna z SIWZ czy nie? Wzywalibyście do wyjaśnień? Co z tym zrobić?
0
2020-09-01 14:47 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 449

Jest to niedopuszczalna przez wykonawcę ingerencja w treść siwz (swoista jego modyfikacja) , co powinno skutkować odrzuceniem oferty. Oczywiście przed ostateczna decyzją można wyjąśnic powstałą roozbieżność miedzy oświadczeniem woli z jednego i drugiego dokuemntu
Jest to niedopuszczalna przez wykonawcę ingerencja w treść siwz (swoista jego modyfikacja) , co powinno skutkować odrzuceniem oferty. Oczywiście przed ostateczna decyzją można wyjąśnic powstałą roozbieżność miedzy oświadczeniem woli z jednego i drugiego dokuemntu
0
2020-09-01 14:52 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy