Forum


Powrót badanie rażąco niskiej ceny

M.

Mirosława .....

1

W PN zakończonym aukcją elektroniczną oferta jednego z wykonawców została odrzucona. Tym samym wykonawca nie został zaproszony do aukcji elektronicznej. Po aukcji elektronicznej zachodzi konieczność zbadania rażąco niskiej ceny. Czy do wyliczenia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert biorę TYLKO oferty biorące udział w aukcji, czy też muszę dodać ofertę odrzuconą przed aukcją.
W PN zakończonym aukcją elektroniczną oferta jednego z wykonawców została odrzucona. Tym samym wykonawca nie został zaproszony do aukcji elektronicznej. Po aukcji elektronicznej zachodzi konieczność zbadania rażąco niskiej ceny. Czy do wyliczenia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert biorę TYLKO oferty biorące udział w aukcji, czy też muszę dodać ofertę odrzuconą przed aukcją.
0
2020-09-02 10:44 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 850

RNC bada się spośród wszystkich złożonych ofert.
RNC bada się spośród wszystkich złożonych ofert.
0
2020-09-02 10:54 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy