Forum


Powrót podwykonawca w postępowaniu

J.

Joanna .....

1

dzień dobry, poproszę o radę w kwestii podwykonawcy - dotychczasowe postępowania miałam wyłącznie na dostawy sprzętu, teraz oprócz dostawy musimy dokonać także adaptacji pomieszczenia, skorzystamy z podwykonawcy - i tu nie wiem, czy my wypełniamy JEDZ zaznaczając w cz IID podwykonawstwo, czy oprócz tego sam podwykonawca także składa JEDZ dla siebie ? czy musimy złożyć zobowiazanie podm trzeciego, czy podwykonawstwa to nie dotyczy? w siwz jest zapis, że jeśli polegamy na zasobach innych podmiotów, to takze te podm składają np. KRK - czy to tez dotyczy podwykonawcy? przepraszam za podstawowe pytania - jest to dla mnie pierwszy przetarg inny niż dostawa....z góry dziękuję za pomoc!
dzień dobry, poproszę o radę w kwestii podwykonawcy - dotychczasowe postępowania miałam wyłącznie na dostawy sprzętu, teraz oprócz dostawy musimy dokonać także adaptacji pomieszczenia, skorzystamy z podwykonawcy - i tu nie wiem, czy my wypełniamy JEDZ zaznaczając w cz IID podwykonawstwo, czy oprócz tego sam podwykonawca także składa JEDZ dla siebie ? czy musimy złożyć zobowiazanie podm trzeciego, czy podwykonawstwa to nie dotyczy? w siwz jest zapis, że jeśli polegamy na zasobach innych podmiotów, to takze te podm składają np. KRK - czy to tez dotyczy podwykonawcy? przepraszam za podstawowe pytania - jest to dla mnie pierwszy przetarg inny niż dostawa....z góry dziękuję za pomoc!
0
2020-09-03 11:37 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

1.Musi pani dokładnie przeczytać SIWZ. Jeśli w SIWZ zapisano, że zamawiający wymaga złożenia JEDZ przez podmiot trzeci (od podmiotu trzeciego zawsze żąda) oraz przez podwykonawcę - to obydwa podmioty wypełniają JEDza i dołącza pani do oferty.
2. Jeśli wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, ale korzysta z podwykonawcy, to wskazuje to w formularzu oferty w odpowiedniej pozycji i dołącza JEDZa oraz dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podwykonawcy tylko wtedy, gdy tak zapisano w SIWZ (z reguły zamawiający nie żądają).
3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego i dokumenty dotyczące braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego - składa pani zawsze, ale tylko wtedy, gdy powołuje się pani na zasoby podmiotu trzeciego (nie dotyczy zwykłego podwykonawcy).
4. Odpowiednie informacje o tym, czy wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego oraz czy będzie korzystał z podwykonawcy - wykonawca zamieszcza w formularzu oferty oraz w swoim JEDZu.
1.Musi pani dokładnie przeczytać SIWZ. Jeśli w SIWZ zapisano, że zamawiający wymaga złożenia JEDZ przez podmiot trzeci (od podmiotu trzeciego zawsze żąda) oraz przez podwykonawcę - to obydwa podmioty wypełniają JEDza i dołącza pani do oferty. 2. Jeśli wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, ale korzysta z podwykonawcy, to wskazuje to w formularzu oferty w odpowiedniej pozycji i dołącza JEDZa oraz dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podwykonawcy tylko wtedy, gdy tak zapisano w SIWZ (z reguły zamawiający nie żądają). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego i dokumenty dotyczące braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego - składa pani zawsze, ale tylko wtedy, gdy powołuje się pani na zasoby podmiotu trzeciego (nie dotyczy zwykłego podwykonawcy). 4. Odpowiednie informacje o tym, czy wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego oraz czy będzie korzystał z podwykonawcy - wykonawca zamieszcza w formularzu oferty oraz w swoim JEDZu.
0
2020-09-03 11:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy