Forum


Powrót klauzle społeczne

A.

Anna .....

3

Witam, jak jest z klauzulami społecznymi , czy jak Zamawiający przyjmie jako kryterium oceny jedną z klauzul społecznych z art. 22 ust 2, to czy jednocześnie nakłada się obowiązek na zamawiającego weryfikacji tych klauzul poprzez odpowiednie wpisy w umowie? Czy jest to raczej dozwolone (przetarg unijny)
Witam, jak jest z klauzulami społecznymi , czy jak Zamawiający przyjmie jako kryterium oceny jedną z klauzul społecznych z art. 22 ust 2, to czy jednocześnie nakłada się obowiązek na zamawiającego weryfikacji tych klauzul poprzez odpowiednie wpisy w umowie? Czy jest to raczej dozwolone (przetarg unijny)
0
2020-09-04 09:42 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Wartośc kryterium oraz jego nasilenie nie ograniczają sie do wyrażenia jedynie w ofercie na etapie postępowania, ale podlegają odpowiednim zapisom w umowie oraz są weryfikowane na etapie realizacji zamówienia. Dotyczy to wszystkich kryteriów w tym wynikających z klauzul społecznych
Wartośc kryterium oraz jego nasilenie nie ograniczają sie do wyrażenia jedynie w ofercie na etapie postępowania, ale podlegają odpowiednim zapisom w umowie oraz są weryfikowane na etapie realizacji zamówienia. Dotyczy to wszystkich kryteriów w tym wynikających z klauzul społecznych
0
2020-09-04 10:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy