Forum


Powrót Negocjacje bez ogłoszenia a warunki udziału w postępowaniu

B.

Beata .....

0

Szanowni, czy koniecznie muszę stawiać warunki udziału w postępowaniu w tytułowym trybie (NBO)? Planuję wszcząc postępowanie powyżej progu 130 000 euro ale jak wiadomo z podmiotami mi znanymi, których doświadczenie może potwierdzić sam zamawiający.
Sprawdzam brzmienie art. 22 ust. pkt 2) ustawy pzp i czytam - "2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. (...)". W przypadku NBO nie mam ogłoszenia o zamówieniu ani zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania, czy to oznacza że jednak murze te warunki postawić ? mało tego w razie błędu w dokumentacji muszę wyznaczyć 10 dni na ew. uzupełnienie?
Pozdrawiam
Szanowni, czy koniecznie muszę stawiać warunki udziału w postępowaniu w tytułowym trybie (NBO)? Planuję wszcząc postępowanie powyżej progu 130 000 euro ale jak wiadomo z podmiotami mi znanymi, których doświadczenie może potwierdzić sam zamawiający. Sprawdzam brzmienie art. 22 ust. pkt 2) ustawy pzp i czytam - "2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. (...)". W przypadku NBO nie mam ogłoszenia o zamówieniu ani zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania, czy to oznacza że jednak murze te warunki postawić ? mało tego w razie błędu w dokumentacji muszę wyznaczyć 10 dni na ew. uzupełnienie? Pozdrawiam
0
2020-09-06 16:38 0

B.

Beata .....

0

Przepraszam, oczywiście chodzi o 139 000 euro:)
Przepraszam, oczywiście chodzi o 139 000 euro:)
0
2020-09-06 22:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy