Forum


Powrót Czy zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, u którego wynajmuje lokal?

P.

Paweł .....

8

Witam,
W przetargu nieograniczonym na dostawy sprzętu poniżej progów UE, najkorzystniejszą ofertę pod względem oceny wszystkich kryteriów złożył Wykonawca, u którego Zamawiający okazuje się, że wynajmuje kilka pomieszczeń biurowych poprzez odrębną umowę najmu.
Czy w takiej sytuacji Wykonawca może zostać wybrany w postępowaniu na dostawę sprzętu i czy Zamawiający może podpisać z nim umowę?
Pozdrawiam
Witam, W przetargu nieograniczonym na dostawy sprzętu poniżej progów UE, najkorzystniejszą ofertę pod względem oceny wszystkich kryteriów złożył Wykonawca, u którego Zamawiający okazuje się, że wynajmuje kilka pomieszczeń biurowych poprzez odrębną umowę najmu. Czy w takiej sytuacji Wykonawca może zostać wybrany w postępowaniu na dostawę sprzętu i czy Zamawiający może podpisać z nim umowę? Pozdrawiam
0
2020-09-07 09:27 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Nie ma przeciwskazań, o ile zamawiający dobrze sprawdził czy nie zachodzą przesłanki wykluczenia, zwłaszcza z art. 24 ust. 1 pkt 18 i 19 (oraz jeżeli przewidywał fakultatywne przesłanki to art. 24 ust. 5 pkt 3). Trzeba także pamiętać czy osoby wykonujące czynności w postępowaniu nie podlegają wyłączeniu, zwłaszcza z art. 17 ust. 1 pkt 4
Nie ma przeciwskazań, o ile zamawiający dobrze sprawdził czy nie zachodzą przesłanki wykluczenia, zwłaszcza z art. 24 ust. 1 pkt 18 i 19 (oraz jeżeli przewidywał fakultatywne przesłanki to art. 24 ust. 5 pkt 3). Trzeba także pamiętać czy osoby wykonujące czynności w postępowaniu nie podlegają wyłączeniu, zwłaszcza z art. 17 ust. 1 pkt 4
0
2020-09-07 09:40 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy