Forum


Powrót Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 Pzp - zmiany pierwotnych warunków zamówienia

M.

Mariusz .....

0

Witam,

Prowadzimy negocjacje na zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 Pzp. Unieważniony przetarg nieograniczony oraz niezbędne jest dla możliwości skorzystania z tej przesłanki, aby pierwotne warunki zamówienia nie zostały przez Zamawiającego w istotny sposób zmienione. Nie zmieniamy w żaden sposób pierwotnych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia jak i warunków podmiotowych wykonawców ( sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej), które są identyczne jak w zamówieniu pierwotnym. Wykonawca w zamówieniu z wolnej ręki domaga się możliwości zapłaty za wykonane prace w dwóch transzach (ratach), nie tak jak było określone w pierwotnym postępowaniu że „Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia jednorazowo, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze robót.”
Czy zmiana formy rozliczeń (płatność w dwóch transzach – odbiory częściowe) między stronami w zamówieniu z wolnej ręki będzie istotną zmianą pierwotnych warunków zamówienia? Na pewno mogło by to wpłynąć na większe zainteresowanie wykonawców w unieważnionym postępowaniu. W przypadku prowadzonych negocjacji jest to kluczowa sprawa czy wykonawca podpisze umowę czy nie.

Czy możemy dokonać zmiany w zamówieniu z wolnej ręki z podziałem na zapłaty częściowe za wykonane prace czy jest to jednak istotna zmiana zamówienia pierwotnego?
Witam, Prowadzimy negocjacje na zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 Pzp. Unieważniony przetarg nieograniczony oraz niezbędne jest dla możliwości skorzystania z tej przesłanki, aby pierwotne warunki zamówienia nie zostały przez Zamawiającego w istotny sposób zmienione. Nie zmieniamy w żaden sposób pierwotnych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia jak i warunków podmiotowych wykonawców ( sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej), które są identyczne jak w zamówieniu pierwotnym. Wykonawca w zamówieniu z wolnej ręki domaga się możliwości zapłaty za wykonane prace w dwóch transzach (ratach), nie tak jak było określone w pierwotnym postępowaniu że „Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia jednorazowo, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze robót.” Czy zmiana formy rozliczeń (płatność w dwóch transzach – odbiory częściowe) między stronami w zamówieniu z wolnej ręki będzie istotną zmianą pierwotnych warunków zamówienia? Na pewno mogło by to wpłynąć na większe zainteresowanie wykonawców w unieważnionym postępowaniu. W przypadku prowadzonych negocjacji jest to kluczowa sprawa czy wykonawca podpisze umowę czy nie. Czy możemy dokonać zmiany w zamówieniu z wolnej ręki z podziałem na zapłaty częściowe za wykonane prace czy jest to jednak istotna zmiana zamówienia pierwotnego?
0
2020-09-07 18:31 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W pewnym sensie odpowiedział Pan sobie na pytanie czy można się przychylić do zmiany form płatności. Nie sa dozwolone zmiany istotne pierwotnych warunków zamówienia Posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem "istotności" – jak zawsze w takich przypadkach – powoduje w praktyce problemy interpretacyjne. W tym przypadku istotność zmian warunków zamówienia należy rozpatrywać pod kątem wpływu tej zmiany na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia. Jesli jest tak jak Pan słusznie zauważył podział płatności może wpłynąc na krąg potencjalnych wykonawców, to taka zmiana jest istotna, a więc w świetle tego przepisu niedopuszczalna.
W pewnym sensie odpowiedział Pan sobie na pytanie czy można się przychylić do zmiany form płatności. Nie sa dozwolone zmiany istotne pierwotnych warunków zamówienia Posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem "istotności" – jak zawsze w takich przypadkach – powoduje w praktyce problemy interpretacyjne. W tym przypadku istotność zmian warunków zamówienia należy rozpatrywać pod kątem wpływu tej zmiany na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia. Jesli jest tak jak Pan słusznie zauważył podział płatności może wpłynąc na krąg potencjalnych wykonawców, to taka zmiana jest istotna, a więc w świetle tego przepisu niedopuszczalna.
0
2020-09-07 20:12 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy