Forum


Powrót inne omyłki w ofercie (art.87. ust.2 pkt.3)

L.

Lucyna .....

2

Witam mam kilka wątpliwości bardzo proszę o pomoc w ich rozwiązaniu
1) czy drogą mailową (skan podpisanego pisma) może Wykonawca wyrazić zgodę na poprawienie innej omyłki w ofercie i czy trzeba wymagać aby w oryginale dostarczył też pismo
2) czy jeżeli Wykonawca nie odpisze na wystosowane zawiadomienie o poprawieniu w ofercie innej omyłki w terminie 3 dni że wyraża zgodę to traktujemy to jako zgodę z jego strony
3) w związku z poprawieniem innych omyłek rachunkowych (związanych z błędami w kosztorysie dotyczących nazwy jednostek miary) wartość oferty ulegnie zmianie czy tutaj należy również powołać się na art. 87.ust.2 pkt.2 że Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe w związku z poprawieniem innych omyłek w ofercie.
Witam mam kilka wątpliwości bardzo proszę o pomoc w ich rozwiązaniu 1) czy drogą mailową (skan podpisanego pisma) może Wykonawca wyrazić zgodę na poprawienie innej omyłki w ofercie i czy trzeba wymagać aby w oryginale dostarczył też pismo 2) czy jeżeli Wykonawca nie odpisze na wystosowane zawiadomienie o poprawieniu w ofercie innej omyłki w terminie 3 dni że wyraża zgodę to traktujemy to jako zgodę z jego strony 3) w związku z poprawieniem innych omyłek rachunkowych (związanych z błędami w kosztorysie dotyczących nazwy jednostek miary) wartość oferty ulegnie zmianie czy tutaj należy również powołać się na art. 87.ust.2 pkt.2 że Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe w związku z poprawieniem innych omyłek w ofercie.
0
2020-09-08 07:31 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 627

Ad 1 Jeżeli Zamawiający dopuścił e-mail jako środek komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą to należy uznać za prawidłowe. Nie jest do tego wymagana żadna szczególna forma ani pismo w oryginale na papierze. Tym bardziej, że występuje tutaj dorozumiana zgoda.
Ad 2 Jeżeli Wykonawca nie odpowiedział to znaczy, że wyraził zgodę na omyłki - dorozumiana zgoda.
Ad 3 Wg mnie to również są inne omyłki, jeżeli wynikają z innych błędów tzn. że tracą walor oczywistości. Ja poprawiłabym je od razu przy wysyłaniu pierwszego pisma.
Ad 1 Jeżeli Zamawiający dopuścił e-mail jako środek komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą to należy uznać za prawidłowe. Nie jest do tego wymagana żadna szczególna forma ani pismo w oryginale na papierze. Tym bardziej, że występuje tutaj dorozumiana zgoda. Ad 2 Jeżeli Wykonawca nie odpowiedział to znaczy, że wyraził zgodę na omyłki - dorozumiana zgoda. Ad 3 Wg mnie to również są inne omyłki, jeżeli wynikają z innych błędów tzn. że tracą walor oczywistości. Ja poprawiłabym je od razu przy wysyłaniu pierwszego pisma.
0
2020-09-08 08:00 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy