Forum


Powrót przesłanki wykluczenia

M.

Malwina .....

2

Zamawiający przewidział w SIWZ dwie fakultatywne przesłanki wykluczenia, niestety jako załącznik zamieszczono wzór oświadczenia o treści:
\"Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy.\"
na 3 dni przed terminem składania ofert Zamawiający zorientował się o swoim błędzie i zamieścił na stronie poprawiony wzór o treści:
\"Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2) oraz pkt 4) ustawy Pzp.\"

Jeden z oferentów załączył do oferty oświadczenie z \"pierwotnym\" zapisem (tylko art. 24 ust 1 pkt 12-23).

Czy mogę wezwać wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia?
Zamawiający przewidział w SIWZ dwie fakultatywne przesłanki wykluczenia, niestety jako załącznik zamieszczono wzór oświadczenia o treści: \"Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy.\" na 3 dni przed terminem składania ofert Zamawiający zorientował się o swoim błędzie i zamieścił na stronie poprawiony wzór o treści: \"Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2) oraz pkt 4) ustawy Pzp.\" Jeden z oferentów załączył do oferty oświadczenie z \"pierwotnym\" zapisem (tylko art. 24 ust 1 pkt 12-23). Czy mogę wezwać wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia?
1
2016-10-26 12:06 0

G.

Grzegorz .....

5

Tak
Tak
1
2016-10-26 17:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy