Forum


Powrót Zatrzymanie wadium

V.

Violetta .....

3

Czy mogę zatrzymać wadium zgodnie z art.46 ust.5 wykonawcy, który nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a ostatecznie odmówił podpisania umowy, a którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w terminie związania ofertą a termin podpisania umowy wyznaczony był po terminie związania ofertą?
Czy mogę zatrzymać wadium zgodnie z art.46 ust.5 wykonawcy, który nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a ostatecznie odmówił podpisania umowy, a którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w terminie związania ofertą a termin podpisania umowy wyznaczony był po terminie związania ofertą?
0
2020-09-09 12:10 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 848

Jeżeli nie zwróciliście się państwo do Wykonawcy lub sam wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2, a wyznaczony termin na zawarcie umowy był po upływie terminu związania ofertą to nie możecie zatrzymać wadium, bo po upływie TZO, wykonawca może ale już nie musi zawrzeć umowy. Nawet jakby odmówił przedłużenia TZO, to taka odmowa nie powoduje utraty wadium.
Jeżeli nie zwróciliście się państwo do Wykonawcy lub sam wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2, a wyznaczony termin na zawarcie umowy był po upływie terminu związania ofertą to nie możecie zatrzymać wadium, bo po upływie TZO, wykonawca może ale już nie musi zawrzeć umowy. Nawet jakby odmówił przedłużenia TZO, to taka odmowa nie powoduje utraty wadium.
0
2020-09-09 12:15 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy