Forum


Powrót konsorcjum a procedura odwrócona

A.

Agnieszka .....

12

Czy w procedurze odwróconej jest niezbędne pełnomocnictwo (Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ust. 2 Ustawy do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) podpisane przez przedstawicieli jednej i drugiej firmy. Konsorcjum nie ma najkorzystniejszej oferty. Mam zobowiązanie pełnomocnictwo podpisane przez lidera. Brak podpisu reprezentanta drugiej firmy.
Czy w procedurze odwróconej jest niezbędne pełnomocnictwo (Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ust. 2 Ustawy do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) podpisane przez przedstawicieli jednej i drugiej firmy. Konsorcjum nie ma najkorzystniejszej oferty. Mam zobowiązanie pełnomocnictwo podpisane przez lidera. Brak podpisu reprezentanta drugiej firmy.
0
2020-09-09 12:12 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 980

Musi być pełnomocnictwo, takie rzeczy badamy pod kątem przesłanek z art. 89 ust. 1 wśród wszystkich ofert, nawet w procedurze odwróconej.
Musi być pełnomocnictwo, takie rzeczy badamy pod kątem przesłanek z art. 89 ust. 1 wśród wszystkich ofert, nawet w procedurze odwróconej.
0
2020-09-09 12:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy