Forum


Powrót oświadczenie z art. 17 ust.2 ustawy pzp

A.

Anna .....

30

Witam, chciałam się spytać, czy osoba podpisująca tylko umowę jako osoba upoważniona do reprezentowania Zamawiającego składa oswiadczenie z art. 17 ust. 2 ustawy pzp?
Zaznaczę, ze nie brała udziału w postępowaniu.
Witam, chciałam się spytać, czy osoba podpisująca tylko umowę jako osoba upoważniona do reprezentowania Zamawiającego składa oswiadczenie z art. 17 ust. 2 ustawy pzp? Zaznaczę, ze nie brała udziału w postępowaniu.
0
2020-09-10 09:19 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 697

Podpisanie umowy jest ostatnią czynnością w postępowaniu, więc osoba podpisująca umowę powinna złożyć oświadczenie (jeżeli nie brała udziału wcześniej to z datą podpisania umowy). Wyjątkiem jest np. skarbnik, który tylko kontrasygnuje umowę.
Podpisanie umowy jest ostatnią czynnością w postępowaniu, więc osoba podpisująca umowę powinna złożyć oświadczenie (jeżeli nie brała udziału wcześniej to z datą podpisania umowy). Wyjątkiem jest np. skarbnik, który tylko kontrasygnuje umowę.
0
2020-09-10 09:29 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy