Forum


Powrót Pytania do zmienionej siwz

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zamawiający po upływie terminu obligującego go do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, dokonał zmiany siwz. Wykonawca po zapoznaniu sie z treścia dokonanej zmiany zadał pytanie dotyczące dokonanej zmiany. Zaamawiający postepując literalnie z treścia art 38 uznał ze nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi i pozostawił pytanie bez rozpatrzenia. Czy mimo zapisów art 38 nie powinien obowiązkowo a nie tylko fakultatywnie udzielic odpowiedzi na pytanie jeśli jego treść dotyczy zmian w siwz?
Zamawiający po upływie terminu obligującego go do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, dokonał zmiany siwz. Wykonawca po zapoznaniu sie z treścia dokonanej zmiany zadał pytanie dotyczące dokonanej zmiany. Zaamawiający postepując literalnie z treścia art 38 uznał ze nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi i pozostawił pytanie bez rozpatrzenia. Czy mimo zapisów art 38 nie powinien obowiązkowo a nie tylko fakultatywnie udzielic odpowiedzi na pytanie jeśli jego treść dotyczy zmian w siwz?
0
2020-09-10 10:02 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 653

Niestety problem ten pojawiał się w starej ustawie a w nowej nie został naprawiony. KIO w wyroku nr 1337/18 rozsądziła, że Zamawiający w takim przypadku nie ma obowiązku odpowiadania na pytania Wykonawcy. Choć stanowisko takie może mieć swoich zwolenników (głównie Zamawiających) jak i przeciwników (Wykonawców), którzy tracą uprawnienie, które na logikę powinno im przysługiwać.
Niestety problem ten pojawiał się w starej ustawie a w nowej nie został naprawiony. KIO w wyroku nr 1337/18 rozsądziła, że Zamawiający w takim przypadku nie ma obowiązku odpowiadania na pytania Wykonawcy. Choć stanowisko takie może mieć swoich zwolenników (głównie Zamawiających) jak i przeciwników (Wykonawców), którzy tracą uprawnienie, które na logikę powinno im przysługiwać.
0
2020-09-10 10:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy