Forum


Powrót Oswiadczenie z art 17

E.

Ewa .....

Fachowiec 437

Pośtepowanie na meble pod zabudowę. Wartośc ok 0,5 mln Pln. Oferty złozyło kilku wykonawców. W większości lokalnych. Komisja sklada sie z 4 osób. Dokonano wyboru wykonawcy X. Oferty pozoostałych wykonawców odrzucone ze względu na ewidentne sprawy. W dniu zawarcia umowy kierownik jednostki usłyszał od jednego z członka komisji że ten ma pozytywne zdanie o firmie X (zwyciężcy), gdyż pół roku temu firma X wykonywała na jej rzecz prywatnie zlecenie, z którego wywiązała sie bez uwag. Kierownik jednostki uznał że powinna sie wykluczyć na podsstawie art 17 ust 1 pkt 4., a ponieważ tego sama nie uczyniła to zrobił to z urzędu i straszy konsekwencjami. czy w waszej ocenie kierownik ma rację czyniąc zarzut w przedstawionych okolicznościach?
Pośtepowanie na meble pod zabudowę. Wartośc ok 0,5 mln Pln. Oferty złozyło kilku wykonawców. W większości lokalnych. Komisja sklada sie z 4 osób. Dokonano wyboru wykonawcy X. Oferty pozoostałych wykonawców odrzucone ze względu na ewidentne sprawy. W dniu zawarcia umowy kierownik jednostki usłyszał od jednego z członka komisji że ten ma pozytywne zdanie o firmie X (zwyciężcy), gdyż pół roku temu firma X wykonywała na jej rzecz prywatnie zlecenie, z którego wywiązała sie bez uwag. Kierownik jednostki uznał że powinna sie wykluczyć na podsstawie art 17 ust 1 pkt 4., a ponieważ tego sama nie uczyniła to zrobił to z urzędu i straszy konsekwencjami. czy w waszej ocenie kierownik ma rację czyniąc zarzut w przedstawionych okolicznościach?
0
2020-09-14 09:34 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 697

Bez wątpienia członek komisji zawarł umowę z wykonawcą (stosunek prawny) ustną lub pisemną. Jeśli wykonawca dał gwarancję na swoje prace - to stosunek prawny nadal istnieje. Pytanie, czy sam fakt, że wykonawca robił coś dla członka komisji i pozostaje w okresie gwarancji na te prace wystarczy, żeby uznać, że członek komisji przestał być bezstronny w swojej ocenie. Moim zdaniem nie wystarczy. Nie mniej na jego miejscu ja bym się wykluczyła (dla świętego spokoju) i właśnie dlatego, żeby nie budzić niezdrowych podejrzeń. Nie mniej moim zdaniem kierownik nie miał prawa tak postąpić, chyba, że jest w stanie udowodnić pracownikowi stronniczość wobec tego wykonawcy.
Bez wątpienia członek komisji zawarł umowę z wykonawcą (stosunek prawny) ustną lub pisemną. Jeśli wykonawca dał gwarancję na swoje prace - to stosunek prawny nadal istnieje. Pytanie, czy sam fakt, że wykonawca robił coś dla członka komisji i pozostaje w okresie gwarancji na te prace wystarczy, żeby uznać, że członek komisji przestał być bezstronny w swojej ocenie. Moim zdaniem nie wystarczy. Nie mniej na jego miejscu ja bym się wykluczyła (dla świętego spokoju) i właśnie dlatego, żeby nie budzić niezdrowych podejrzeń. Nie mniej moim zdaniem kierownik nie miał prawa tak postąpić, chyba, że jest w stanie udowodnić pracownikowi stronniczość wobec tego wykonawcy.
0
2020-09-14 10:55 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy