Forum


Powrót publikacja wyniku w konkursie na udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne

P.

Paulina .....

0

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej po rozstrzygnięciu konkursu konieczne jest " ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego Kierownik Zamawiającego przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość przedmiotu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu rozstrzygnięcia postępowania. Moje pytanie : jaki sposób to przekazujemy ?
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej po rozstrzygnięciu konkursu konieczne jest " ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego Kierownik Zamawiającego przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość przedmiotu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu rozstrzygnięcia postępowania. Moje pytanie : jaki sposób to przekazujemy ?
0
2020-09-15 08:19 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

https://enotices.ted.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=pl
Trzeba założyć konto (chyba że państwo już macie).
https://enotices.ted.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=pl Trzeba założyć konto (chyba że państwo już macie).
0
2020-09-15 08:34 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy