Forum


Powrót Błędnie wysłane pismo o uzupełnienie

A.

Anna .....

3

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (procedura odwrócona) o złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej najkorzystniejszy z Wykonawców. Oświadczenie to zostało przysłane jednak w systemie się zawieruszyło i nie zostało odczytane. Następnie zostało wysłane pismo do drugiego z kolei Wykonawcy p o uzupełnienie oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej. Czy teraz można cofnąć to wysłane pismo do drugiego w kolejności Wykonawcy?
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (procedura odwrócona) o złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej najkorzystniejszy z Wykonawców. Oświadczenie to zostało przysłane jednak w systemie się zawieruszyło i nie zostało odczytane. Następnie zostało wysłane pismo do drugiego z kolei Wykonawcy p o uzupełnienie oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej. Czy teraz można cofnąć to wysłane pismo do drugiego w kolejności Wykonawcy?
0
2020-09-15 08:31 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Trzeba poinformowac drugiiego wykonawcę o powstałym błędzie i uchylic uznanie ze jego oferta została najwyżej oceniona
Trzeba poinformowac drugiiego wykonawcę o powstałym błędzie i uchylic uznanie ze jego oferta została najwyżej oceniona
0
2020-09-15 09:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy