Forum


Powrót Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

K.

Katarzyna .....

26

Zgodnie z art. 151 ust. 1 - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
ust. 4 - Kwota z tytułu rękojmi za wady, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Czy jeżeli wnoszę zabezpieczenie należytego wykonania umowy na robotę budowlaną w formie gwarancji ubezpieczeniowej, to czy okres zabezpieczenia powinno się przedłużać o 30 dni, a okres rękojmi o 15 dni - czy też nie a terminy te (30 dni i 15 dni) są obowiązujące tylko dla Zamawiającego na zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu?
Zgodnie z art. 151 ust. 1 - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. ust. 4 - Kwota z tytułu rękojmi za wady, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Czy jeżeli wnoszę zabezpieczenie należytego wykonania umowy na robotę budowlaną w formie gwarancji ubezpieczeniowej, to czy okres zabezpieczenia powinno się przedłużać o 30 dni, a okres rękojmi o 15 dni - czy też nie a terminy te (30 dni i 15 dni) są obowiązujące tylko dla Zamawiającego na zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu?
0
2020-09-16 11:42 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Terminy 30 dni/15 dni dotyczą tylko zwrotu, a nie wydłużonego okresu. Ogólnie instytucje bankowe / ubezpieczeniowe wpisują te "wydłużone okresy" w gwarancjach, ale nie ma takiej konieczności
Terminy 30 dni/15 dni dotyczą tylko zwrotu, a nie wydłużonego okresu. Ogólnie instytucje bankowe / ubezpieczeniowe wpisują te "wydłużone okresy" w gwarancjach, ale nie ma takiej konieczności
0
2020-09-16 12:25 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy