Forum


Powrót spełnianie warunku

A.

Arkadiusz .....

9

Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
a) projektanta - osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Wskazana osoba powinna posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub rozbudowy minimum jednego budynku,
b) kierownika budowy – osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym zamówieniem; z doświadczeniem na co najmniej jednej zrealizowanej inwestycji, która polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku. Na potwierdzenie dysponowania osobami wymagał przedłożenia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie projektu i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedłożył wykaz osób, w którym zawarł informacje nt. kwalifikacji, natomiast w celu posiadania doświadczenia przedłożył oświadczenia osób o posiadanym doświadczeniu. Czy takie dokumenty można uznać na potwierdzenie posiadania doświadczenia. Wprawdzie nie w taki sposób jak wymagał zamawiający, ale potwierdził spełnianie wymagań. Procedury z art. 26 ust. 2 i ust. 3 zostały wyczerpane. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Co Państwo sądzicie o tym cazusie? Czy można uznać te dokumenty czy wykluczyć wykonawcę? Będę wdzięczny za podpowiedź.
Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: a) projektanta - osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Wskazana osoba powinna posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub rozbudowy minimum jednego budynku, b) kierownika budowy – osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym zamówieniem; z doświadczeniem na co najmniej jednej zrealizowanej inwestycji, która polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku. Na potwierdzenie dysponowania osobami wymagał przedłożenia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie projektu i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedłożył wykaz osób, w którym zawarł informacje nt. kwalifikacji, natomiast w celu posiadania doświadczenia przedłożył oświadczenia osób o posiadanym doświadczeniu. Czy takie dokumenty można uznać na potwierdzenie posiadania doświadczenia. Wprawdzie nie w taki sposób jak wymagał zamawiający, ale potwierdził spełnianie wymagań. Procedury z art. 26 ust. 2 i ust. 3 zostały wyczerpane. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Co Państwo sądzicie o tym cazusie? Czy można uznać te dokumenty czy wykluczyć wykonawcę? Będę wdzięczny za podpowiedź.
0
2020-09-17 12:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy