Forum


Powrót odrzucenie oferty na podsta. art. 89 ust. 1 pkt 7a)?

M.

Mirosława .....

0

Mam pytanie:
Przetarg podział na 6 części (procedura odwrócona art.24 aa) , wpłynęło 6 ofert (Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert na dowolną ilość części) . 24 października minął termin związania ofertą. 18. 10.2016 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców z prośba o przedłużenie okresu związania ofertą. 24.10.2016 r. Zamawiający podpisał umowy na wszystkie części z dwoma Wykonawcami (z jednym na 4 części, z drugim na 2). Ci dwaj Wykonawcy oraz jeszcze dwóch innych złożyło oświadczenia na wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Co z pozostałymi dwoma?odrzucić oferty?
Mam pytanie: Przetarg podział na 6 części (procedura odwrócona art.24 aa) , wpłynęło 6 ofert (Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert na dowolną ilość części) . 24 października minął termin związania ofertą. 18. 10.2016 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców z prośba o przedłużenie okresu związania ofertą. 24.10.2016 r. Zamawiający podpisał umowy na wszystkie części z dwoma Wykonawcami (z jednym na 4 części, z drugim na 2). Ci dwaj Wykonawcy oraz jeszcze dwóch innych złożyło oświadczenia na wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Co z pozostałymi dwoma?odrzucić oferty?
0
2016-10-27 09:53 0

MK

Marzena Krukowska

0

jeżeli dokonałaś wyboru oferty najkorzystniejszej to już nie masz możliwości odrzucenia, bo juz procedura się zakończyła
jeżeli dokonałaś wyboru oferty najkorzystniejszej to już nie masz możliwości odrzucenia, bo juz procedura się zakończyła
0
2016-10-27 10:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy