Forum


Powrót art 29 ust. 3a Pzp

M.

Marta .....

3

Czy wymóg Zamawiającego określony na podstawie art. 29 ust 3a Pzp, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest spełniony w przypadku usługi, która może być realizowana przez 1 osobę która jest :
1. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
2. osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.
proszę o pomoc w rozstrzygnięciu tej kwestii.
Czy wymóg Zamawiającego określony na podstawie art. 29 ust 3a Pzp, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest spełniony w przypadku usługi, która może być realizowana przez 1 osobę która jest : 1. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 2. osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. proszę o pomoc w rozstrzygnięciu tej kwestii.
0
2016-10-27 10:08 0

D.

Dariusz .....

2

Nie musisz - ponieważ przepis zawiera sformułowanie "...wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności". To ty określasz jakie są to czynności i to zależy od specyfiki zamówienia. W tym przypadku nie ma takiej potrzeby,
Nie musisz - ponieważ przepis zawiera sformułowanie "...wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności". To ty określasz jakie są to czynności i to zależy od specyfiki zamówienia. W tym przypadku nie ma takiej potrzeby,
1
2016-10-28 07:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy