Forum


Powrót Przedmiotem zamówienia jest usługa public relations

W.

Wiesława .....

2

Przedmiotem zamówienia jest usługa public relations - przetarg nieograniczony poniżej progów. Czy w warunkach udziału w postępowaniu można wymagać aby Wykonawca posiadał dron i osobę z uprawnieniami do jego obsługi? (dron będzie potrzebny na 4 godziny w miesiącu)
Przedmiotem zamówienia jest usługa public relations - przetarg nieograniczony poniżej progów. Czy w warunkach udziału w postępowaniu można wymagać aby Wykonawca posiadał dron i osobę z uprawnieniami do jego obsługi? (dron będzie potrzebny na 4 godziny w miesiącu)
0
2020-09-23 10:26 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Jeżeli jest niezbędny do wykonania zamówienia to można, może go posiadać wykonawca ale także podwykonawca (podmiot trzeci) na którego zasoby wykonawca się powołać może w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Jeżeli jest niezbędny do wykonania zamówienia to można, może go posiadać wykonawca ale także podwykonawca (podmiot trzeci) na którego zasoby wykonawca się powołać może w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
0
2020-09-23 12:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy