Forum


Powrót pełnomocnictwo do popdpisania umowy

A.

Anna .....

3

Czy pełnomocnictwo do podpisania umowy powinno być poświadczone notarialnie ?
Czy pełnomocnictwo do podpisania umowy powinno być poświadczone notarialnie ?
0
2020-09-24 09:53 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 657

Tak, powinno być złożone w oryginale albo kopii potwierdzonej notarialnie
Tak, powinno być złożone w oryginale albo kopii potwierdzonej notarialnie
0
2020-09-24 09:58 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy