Forum


Powrót nie uzupełniony wniosek o dopuszczenie - Przetarg ograniczony

M.

Małgorzata .....

0

W przetargu ograniczonym wpłynął wniosek, w którym wykonawca maił wskazać części, na które składa wniosek. (17 części) Załącznikiem do wniosku jest 1 - wykaz usług i 2 - wykaz narzędzi. Wykonawca we wniosku nie wskazał części na które składa wniosek. Jednak w zał. nr 1 wskazał części 1-3, 5-17 i do nich dał wykaz usług a w zał. 2 wskazał części 1-3, 5, 8-10, 14-17 i oświadczył, że spełnia warunek. oba warunki miały być spełnione.
Co należy zrobić z tym wnioskiem?
Przyjąć, że złożył na części , które zaznaczył w obu załącznikach mimo, ze nie wskazał w głównym wniosku? (1-3, 5, 8-10)???
W przetargu ograniczonym wpłynął wniosek, w którym wykonawca maił wskazać części, na które składa wniosek. (17 części) Załącznikiem do wniosku jest 1 - wykaz usług i 2 - wykaz narzędzi. Wykonawca we wniosku nie wskazał części na które składa wniosek. Jednak w zał. nr 1 wskazał części 1-3, 5-17 i do nich dał wykaz usług a w zał. 2 wskazał części 1-3, 5, 8-10, 14-17 i oświadczył, że spełnia warunek. oba warunki miały być spełnione. Co należy zrobić z tym wnioskiem? Przyjąć, że złożył na części , które zaznaczył w obu załącznikach mimo, ze nie wskazał w głównym wniosku? (1-3, 5, 8-10)???
0
2020-09-25 11:03 0

M.

Małgorzata .....

0

Podbijam :)
Podbijam :)
0
2020-09-28 14:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy