Forum


Powrót różne stawki VAT

G.

Grażyna .....

3

Proszę o wskazówki w poniższym zakresie. Ogłosiliśmy postępowanie poniżej 30 tys euro na zakup, dostawa oraz instalacja sprężarek bezolejowych za wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawcy mieli załączyć kosztorys sporządzony metodą uproszczoną. W treści zapytania zamieściliśmy informację, iż Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu powinien posiadać wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, celem instalacji przedmiotu zamówienia (czyli instalacji gazów medycznych). Złożono 2 oferty z różnymi stawkami VAT. My (zmawiający) szacowaliśmy na 8% , tak jak i jeden z wykonawców. Drugi w odpowiedzi na wyjaśnienia twierdzi, iż nie jest do wyrób medyczny, dlatego też zastosował 23 %. Na przedmiot zamówienia składa się mi.in. sprężarka powietrza medycznego , sterowniki, zbiornik powietrza, zawory, filtry itp. Nie wiem czy odrzucić ofertę, która zawiera 23% VAT, czy bezpieczniej jest unieważnić postępowanie i jednoznacznie wskazać w kolejnym,iż przedmiot zamówienia ma być opodatkowany 8%VAT. Regulamin mamy tak skonstruowany, że jeżeli czegoś w nim nie ma odsyła do ustawy Pzp.
Proszę o wskazówki w poniższym zakresie. Ogłosiliśmy postępowanie poniżej 30 tys euro na zakup, dostawa oraz instalacja sprężarek bezolejowych za wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawcy mieli załączyć kosztorys sporządzony metodą uproszczoną. W treści zapytania zamieściliśmy informację, iż Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu powinien posiadać wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, celem instalacji przedmiotu zamówienia (czyli instalacji gazów medycznych). Złożono 2 oferty z różnymi stawkami VAT. My (zmawiający) szacowaliśmy na 8% , tak jak i jeden z wykonawców. Drugi w odpowiedzi na wyjaśnienia twierdzi, iż nie jest do wyrób medyczny, dlatego też zastosował 23 %. Na przedmiot zamówienia składa się mi.in. sprężarka powietrza medycznego , sterowniki, zbiornik powietrza, zawory, filtry itp. Nie wiem czy odrzucić ofertę, która zawiera 23% VAT, czy bezpieczniej jest unieważnić postępowanie i jednoznacznie wskazać w kolejnym,iż przedmiot zamówienia ma być opodatkowany 8%VAT. Regulamin mamy tak skonstruowany, że jeżeli czegoś w nim nie ma odsyła do ustawy Pzp.
0
2020-09-28 08:19 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Aby podejmowac jakieś decyzje rodzące konsekwncjami wobec wykonawcy(ów) z tytułu błednegho vat samemu trzeba byc na 100% pewny prawidłowej stawki i to że w danym zamówieniu jest jedna mozliwa.
Jest opinia zgodnie z która wykonawca który zastosował stawkę podstawową 23% i w efekcie wyższą cenę, choc mógł niższą nie może ponosic za to konsekwencji Miał prawo do niższej - preferencyjnej -ale nie musiał z niej korzystać. W świetle powyższego ja bym nic nie robiła porównała oferty i wybrała najkorzystniejszą.
Aby podejmowac jakieś decyzje rodzące konsekwncjami wobec wykonawcy(ów) z tytułu błednegho vat samemu trzeba byc na 100% pewny prawidłowej stawki i to że w danym zamówieniu jest jedna mozliwa. Jest opinia zgodnie z która wykonawca który zastosował stawkę podstawową 23% i w efekcie wyższą cenę, choc mógł niższą nie może ponosic za to konsekwencji Miał prawo do niższej - preferencyjnej -ale nie musiał z niej korzystać. W świetle powyższego ja bym nic nie robiła porównała oferty i wybrała najkorzystniejszą.
0
2020-09-28 08:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy