Forum


Powrót Ogłoszenie w BZP postępowania krajowego.

M.

Małgorzata .....

1

Dzień dobry. Czy są jakieś przeciwskazania do ogłoszenia postępowania na dostawy ponad półtora miesiąca wcześniej przed składaniem ofert. ( ze względu na długą absencję pracownika działu zamówień.)
Dzień dobry. Czy są jakieś przeciwskazania do ogłoszenia postępowania na dostawy ponad półtora miesiąca wcześniej przed składaniem ofert. ( ze względu na długą absencję pracownika działu zamówień.)
0
2020-09-29 08:26 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mają, w świetle przepisów ustawy Pzp, charakter minimalny, a obowiązkiem zamawiającego jest dostosowanie ich długości do stopnia złożoności przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienie czasu niezbędnego do przygotowania oferty przez potencjalnych wykonawców. Zamawiający, w każdym postępowaniu, może wyznaczyć termin dłuższy niż minimalny przewidziany przez ustawę Pzp.
Terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mają, w świetle przepisów ustawy Pzp, charakter minimalny, a obowiązkiem zamawiającego jest dostosowanie ich długości do stopnia złożoności przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienie czasu niezbędnego do przygotowania oferty przez potencjalnych wykonawców. Zamawiający, w każdym postępowaniu, może wyznaczyć termin dłuższy niż minimalny przewidziany przez ustawę Pzp.
0
2020-09-29 08:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy