Forum


Powrót Badanie ofert

I.

Irmina .....

1

Witam, ogłosiłam przetarg nieograniczony na rb poniżej progów. Jednym z kryteriów oceny ofert było wskazanie osoby do pełnienia konkretnej funkcji - doświadczenie Inżyniera kontraktu. Był to załącznik do oferty, ale zgodnie z SIWZ nie należy od do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samy nie stosuje się art. 26 ust.3. Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty na podst. art. 87.1. ponieważ Wykonawca podał osobę z funkcją podobną do tej powyżej jednak nie jest to ta sama funkcja. Otrzymane wyjaśnienia nie do końca wyjaśniają rozbieżności. Czy w związku z powyższym mogę ponownie wyjaśniać rozbieżności, czy w tej sytuacji wykonawca może podać inną osobę spełniającą kryterium?
Witam, ogłosiłam przetarg nieograniczony na rb poniżej progów. Jednym z kryteriów oceny ofert było wskazanie osoby do pełnienia konkretnej funkcji - doświadczenie Inżyniera kontraktu. Był to załącznik do oferty, ale zgodnie z SIWZ nie należy od do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samy nie stosuje się art. 26 ust.3. Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty na podst. art. 87.1. ponieważ Wykonawca podał osobę z funkcją podobną do tej powyżej jednak nie jest to ta sama funkcja. Otrzymane wyjaśnienia nie do końca wyjaśniają rozbieżności. Czy w związku z powyższym mogę ponownie wyjaśniać rozbieżności, czy w tej sytuacji wykonawca może podać inną osobę spełniającą kryterium?
0
2020-09-29 09:18 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 198

Osoba do kryterium nie będzie podlegać zmianie.
Można wyjaśnić drugi raz.
Osoba do kryterium nie będzie podlegać zmianie. Można wyjaśnić drugi raz.
0
2020-09-29 09:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy