Forum


Powrót Art. 6 ust.4 o COVID

H.

Hanna .....

0

Czy w związku z art. 6 ust 4 ustawy o COVID:
4.Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a jeżeli jej nie posiada, na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.
informacje o których mowa dotyczą tylko zawartych umów? Czy może także zamówień dla których umowy nie zostały podpisane - zakupy bezpośrednie u dostwcy i jest np. tylko faktura?
Czy w związku z art. 6 ust 4 ustawy o COVID: 4.Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a jeżeli jej nie posiada, na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia. informacje o których mowa dotyczą tylko zawartych umów? Czy może także zamówień dla których umowy nie zostały podpisane - zakupy bezpośrednie u dostwcy i jest np. tylko faktura?
0
2020-09-29 14:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy